Kertas Kerja UtamaKertas Kerja Utama
 1. “Sumbangan Brunei dalam Perkembangan Islam di Nusantara”

  Oleh: Yang Berbahagia Dato Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof
  Ketua Buhuth, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Negara Brunei Darussalam

   

 2. “Sinergi Ulama Bagi Pemerkasaan Ummah Abad Ke 21”

  Oleh: YBhg. Dato' Dr. Afifi al-Akiti

  Fellow di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom


 3. “Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa: Geneologi Tradisi Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan”

  Oleh: Prof. Dr. Mujiburrahman, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia


 4. “Ulama Nusantara: Antara Pengekalan Tradisi Dan Perubahan Kontemporari”

  Oleh: Prof. Dato' Paduka Muhammad Abu Bakar, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia


 5. Tajdid dan Pengislahan Minda Umat Islam Nusantara
  Profesor Emeritus Dato Paduka Dr. Haji Mahmud Zuhdi Abdul Majid
  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya


 6. “Pengukuhan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Ancaman Pemikiran   Radikal Di Nusantara”

  Oleh: Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu@Aziz Haji Jaafar
  Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia


 7. “Ulama Sarawak: Pemikiran Dato Sri Haji Abdul Kadir Bin Hasan”

  Oleh: Sahibus Samahah Datu Haji Kipli Bin Haji Yassin

  Mufti Kerajaan Negeri Sarawak, Malaysia


 8. “Sinergi Ulama Bagi Pemerkasaan Ummah Abad Ke 21”

  Oleh: YBhg. Dato' Dr. Afifi al-Akiti
  Fellow di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom


 9. Memperkasa Nusantara Sebagai Hub Halal Dunia
  Dato’ Dr. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim
  Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah
  Fakulti Pengajian IslamUKM