Atur CaraAtur Cara

NADWAH ULAMA NUSANTARA VIII

Hari Pertama: 23 Oktober 2018M/ 14 Safar 1440H (Selasa)

Hotel Riverside Majestic (Aras 3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7.30- 8.30 PAGI: PENDAFTARAN PESERTA

8.30- 10.30 PAGI: SIDANG SELARI I

SARAWAK CHAMBER 1

SARAWAK CHAMBER 2

SARAWAK CHAMBER 3

DEER & LADY SUITE 1

DEER & LADY SUITE 2

WIND SUITE

Moderator: Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

Moderator: Dr. Maheram Ahmad

Moderator: Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

Moderator: Prof. Madya Dr. Hjh Salmah Hj Ahmad

Moderator: En. Noorsafuan Che Noh

Moderator: Dr. Azmul Fahimi Kamaruzaman

KERTAS 1

KERTAS 4

KERTAS 7

KERTAS 10

KERTAS 13

KERTAS 16

“Perkembangan Islam di Sarawak Sebelum Pembentukan Malaysia”


Oleh: Dr. Abdul Razak bin Abdul Kadir

(UiTM Cawangan Sarawak)

“Biografi dan Sumbangan Awang Pon Awang Sebon kepada Islam di Sarawak”


Oleh: Prof. Madya Dr. Kaseh Abu Bakar

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Pembentukan Ulama di Sarawak”


Oleh: Dr. Farid Mat Zain

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Perbincangan Akhlaq dan Tasauf Bagi Shaikh Daud Abdullah al-Fatani Dalam Kitab Hidayatu al-Muta'alim


Oleh: En. Zaidi bin Hassan

(Pengarah Perpustakaan Nur az Zahrah, Kota Bharu, Kelantan)

“Peranan Habaib Di Indonesia dalam Menjaga Akidah Ummat; Suatu Analisis Sejarah Pemikiran Habib Uthman Bin Yahya (1822-1914)”


Oleh: Dr. Muhammad Noupal (UIN Raden Fatah Palembang)

“Masa Depan Perundangan Islam di Nusantara”


Oleh: Prof. Madya Dr. Shamrahayu Abd Aziz

(International Islamic University Malaysia)

KERTAS 2

KERTAS 5

KERTAS 8

KERTAS 11

KERTAS 14

KERTAS 17

“Perkembangan Pendidikan dalam Kalangan Masyarakat Melayu Islam di Sarawak Sebelum Merdeka”


Oleh: Dr. Najihah Abd Mutalib

(Universiti Malaysia Terengganu)

“Jaringan Transmisi Pembaharuan: Shaykh ‘Uthman Sarawak, Angkatan ‘Ulama dan Gerakan Umat dalam Babak Kebangkitan Nasionalisme”


Oleh: En. Mohammad Fazril Mohd Saleh

(Institut Pengajian Borneo

UNIMAS)

“Pendidikan Islam di Sarawak: Pengembangan Kompetensi dan Karakter Siswa Guru”


Oleh: Dr. Sharifah Nooraida binti Wan Hasan

(Pensyarah IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak)

“Pemikiran Politik Haji Abdullah Abbas Nasution Berdasarkan Kitab Tafsirnya, Tafsir Harian al-Quran al-Karim”


Oleh: Prof. Madya Dr. Mazlan Ibrahim

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Wacana Islam Nusantara dalam Pemikiran Islam Semasa di Asia Tenggara”


Oleh: Dr. Muhammad Razak Idris

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Model Ketatanegaraan Melayu-Islam dalam Teks Perlembagaan Negeri di Tanah Melayu”


Oleh: Dr. Hanif Bin Md Lateh @ Junid

(Universiti Sultan Zainal Abidin)

KERTAS 3

KERTAS 6

KERTAS 9

KERTAS 12

KERTAS 15

KERTAS 18

“5 Negeri Melayu-Islam Yang Hilang: Sejarah Awal Petapakan Agama Islam di Sarawak”

Oleh: Dr. Sanib bin Haji Said

(Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak)

“Digitalisasi Dakwah di Negeri Sarawak, Antara Cabaran dan Harapan”


Oleh: Dr Sharifah Fatimah Binti Wan Jamel

(IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak)

“Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani dalam Memperkasakan Akidah Ahli Sunnah wa Jamaah di Nusantara”

Oleh: Dr. Abdull Rahman Mahmood

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Pemikiran Akidah Abdul Shukor Hussain”

 

Oleh: Prof. Madya Dr. Kamarudin Salleh

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Kerjasama Strategik Negara Asean Dalam Membanteras Ektremisme di Asia Tenggara”


Oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail (Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Pemakaian Undang2 Jenayah Islam dalam Kerangka Perlembagaan Persekutuan”


Oleh: Dato’ Dr. Wan Ahmad Fauzi

(Ketua Kajian Strategik, Majlis Ittihad Ummah)

10.30 –11.00 PAGI: JAMUAN RINGAN

11.00 –1.00 TENGAHARI: SIDANG SELARI II

SARAWAK CHAMBER 1

SARAWAK CHAMBER 2

SARAWAK CHAMBER 3

DEER & LADY SUITE 1

DEER & LADY SUITE 2

WIND SUITE

Moderator: Dr. Md Nor Abdullah

Moderator: Dr. Farid Mat Zain

Moderator: En. Hakim Zainal

Moderator: Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Moderator: Prof. Madya Dr. Kaseh Abu Bakar

Moderator: Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

KERTAS 19

KERTAS 22

KERTAS 25

KERTAS 28

KERTAS 31

KERTAS 34

“Pendekatan dan Manhaj Berijtihad dalam Isu Hukum Melibatkan Mualaf di Sabah”


Oleh: Dr. Sarip Adul

(Universiti Malaysia Sabah)

“Pembangunan Ummah Nusantara Melalui Wakaf”


Oleh: Prof. Dr. Ismail Bin Omar

(Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)

“Matlamat Penjagaan Harta (Maqsad Hifz al-Mal) : Satu Analisis dalam Konteks Ekonomi Islam”


Oleh: En. Muhammad Hisyam Mohamad

(Institut Kefahaman Islam Malaysia)

“Peranan Ulama Terhadap Kesedaran Sosial dan Politik di Tanah Melayu 1900-1940: Kajian Kes Tokoh-Tokoh Islam Terpilih”


Oleh: Prof. Madya Dr. Hafiz Zakariya

(ISTAC, IIUM)

“A Sustainable Mosque”


Oleh: Prof. Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce

(Institut Pengajian Borneo, Universiti Malaysia Sarawak)

“Program Pengimarahan Masjid: Melihat dari Dalam”


Oleh: Dr. Saimi bin Bujang

(UiTM Cawangan Sarawak)

KERTAS 20

KERTAS 23

KERTAS 26

KERTAS 29

KERTAS 32

KERTAS 35

“Keupayaan Kanak-kanak untuk Memberi Keterangan dari Perspektif Ulama Fekah”


Oleh: Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Perlaksanaan Wakaf Hybrid di Sarawak”


Oleh: Datu Haji Abang Mohd. Shibli bin Haji Abang Mohd. Nailie

(Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak)

“Memperkasa Nusantara Sebagai Hub Halal Dunia”


Oleh: Dato' Dr. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Response Ulama dalam Menghadapi Era Industri 4.0”


Oleh: Dr. Muhamad Faisal Ashaari

(Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Muslim Cosmopolitanism in Singapore: Mosque and Markets Reconsidered”


Oleh: Prof. Madya Dr. Khairudin al-Junied

(Faculty of Arts and Science, National University of Singapore)

“Kelestarian Tadbir Urus Masjid dalam Pembangunan Masyarakat; Kajian Kes Masjid Universiti Tenaga Nasional”


Oleh: En. Shamsul Badli Mohd Yusof

(Universiti Tenaga Nasional)

KERTAS 21

KERTAS 24

KERTAS 27

KERTAS 30

KERTAS 33

KERTAS 36

“Konsep Ekonomi dalam Furu' al-Masa'il Karya Syeikh Daud al-Fatani”


Oleh: Dr. Hadenan bin Towpek

(UiTM Cawangan Sarawak)

“Peranan Tanah Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam di Sarawak”


Oleh: Dr. Nik Haslinda Nik Hussain

(Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

“Pemerkasaan Ulama dalam Menangani Isu-Isu Semasa di Malaysia”


Oleh: Prof. Madya Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor

(Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

“Ulama Kontemporari dan Revolusi Perindustrian 4.0”


Oleh: Prof. Dato’ Zakaria Stapa

(Institut Islam Hadhari, UKM)

“Standard Penarafan Masjid Malaysia (SPMM): Inovasi Pengukuran Masjid Cemerlang”


Oleh: Prof Madya Dr Mohd Aderi Che Noh

(Fakulti Pendidikan, UKM)

“Peranan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dalam Pembangunan Islam Negeri Sembilan”


Oleh: Anwar bin Muttaqin, (Lembaga Masjid Negeri Sembilan)

1.00–2.30 PETANG: MAKAN TENGAHARI & SOLAT ZOHOR

2.30 –4.30 PETANG: SIDANG SELARI III

SARAWAK CHAMBER 1

SARAWAK CHAMBER 2

SARAWAK CHAMBER 3

DEER & LADY SUITE 1

DEER & LADY SUITE 2

WIND SUITE

Moderator: En. Hakim Zainal

Moderator: Prof. Madya Dr. Hjh Salmah Hj Ahmad

Moderator: Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

Moderator: Dr. Md Nor Abdullah

Moderator: Dr. Maheram Ahmad

Moderator: Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

KERTAS 37

KERTAS 40

KERTAS 43

KERTAS 46

KERTAS 49

KERTAS 52

“Naratif Nusantara: Tajdid Epistemologi dan Sistem Ilmu Abad 21”


Oleh: Dr. Amran Muhammad

(Institut Kajian Islam dan Strategi (ISSI))

“Kesultanan Sambas dan Perkembangan Pendidikan Islam”


Oleh: Dr. Mohamad Zaidin Bin Mat @ Mohamad

(Universiti Sultan Zainal Abidin)

“Ancaman Pemikiran Radikal dan Ekstremisme di Nusantara”


Oleh: Prof. Dr. Wan Kamal Mujani

(Dekan, Fakulti Pengajian Islam UKM)

“Migrasi Mandur Sharif dan Peranannya dalam Penyebaran Islam Terhadap Penduduk Pedalaman Sabah”


Oleh: Dr Mohd Nur Hidayat Hasbollah bin Hajimin

(Universiti Malaysia Sabah)


“Al-Quran dan Neurosains (Gelombang Otak)”


Oleh: Prof Madya Dr. Norsiah binti Fauzan

(Universiti Malaysia Sarawak)


“Pemusafiran Ilmu Syed Muhammad Naquib al-Attas”


Oleh: Dr. Azmul Fahimi Kamaruzaman (Fakulti Pengajian Islam, UKM)

KERTAS 38

KERTAS 41

KERTAS 44

KERTAS 47

KERTAS 50

KERTAS 53

“Peranan Institusi Pendidikan Tinggi dalam Melestarikan Ilmu Tradisional Islam”


Oleh: Prof. Dato’ Dr. Ab Halim Tamuri

(Rektor Kolej Universiti Islam Selangor)

“Islam, Arab dan Nusantara: Memahami Perjumpaannya dalam Tradisi Maulid Nabi”


Oleh: Dr. Muhammad Adlin Sila

(Kementerian Agama Indonesia)

“Islam di Filipina Selatan Berdasarkan Penelitian Manuskrip”


Oleh: Prof. Dr. Oman Fathur Rahman

(Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta)

“West Borneo Dakwah Islamic Heritage and Its Importance to Modern Dakwah”


Oleh: Assoc. Prof. Dr. Zaenuddin Hudi Prasojo

(Pontianak State Institute of Islamic Studies)

“Dakwah Bil Hal Menurut al-Quran: Kajian Terhadap Surah al-Taubah”


Oleh: En. Azizul Azra Abdul Razak

(Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)

“Sanad Pengajian Kitab Tashil Nayl al-Amani  di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan”


Oleh: En. Zamri bin Rajab

(Universiti Sultan Zainal Abidin)

KERTAS 39

KERTAS 42

KERTAS 45

KERTAS 48

KERTAS 51

KERTAS 54

“Dasar Pendidikan Tahfiz Negara: Pelaksanaan di Kementerian Pelajaran Malaysia”


Oleh: Dr. Azhar bin Ahmad

“Pengarah, Bahagian Pendidikan Islam

KPM”

“Persepsi Ulama Kontemporari Terhadap Kekhalifahan Mengikut Acuan Kenabian”


Oleh: Dr. Masakaree Ardae @ Nik Muhammad Syukri Nik Wan

(Fakulti Pengajian Islam, Universiti Sultan Azlan Shah)

“Sumbangan Ulama Patani dalam Membangun Asas Tamadun Islam di Nusantara”


Oleh: Asst. Prof. Dr. Ahmad Omar Chapakia

(Timbalan Rektor

Universiti Fatoni)

“Seni Ukiran Islam dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Islam di Semenanjung Malaysia”


Oleh: Mohd Zamri Bin Mohamed Noor

(Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia)


“Khidmat Masyarakat Dato’ Dr. Haron Din”


Oleh: Dr. Mat Noor Mat Zain (Fakulti Pengajian Islam, UKM)

“Pendidikan di Selangor Era Sultan Alauddin Sulaiman Shah (1887-1938): Sorotan Literatur”


Oleh: Siti Kamilah Mohd Fauzi (Fakulti Pengajian Islam, UKM)

4.30 –5.00 PETANG: MINUM PETANG

NADWAH DITANGGUHKAN 

Atur Cara

NADWAH ULAMA NUSANTARA KE-VIII

Hari Kedua: 24 Oktober 2018M/ 15 Safar 1440H (Rabu)

Dewan Kompleks Islam Sarawak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

07:30-08:30 pagi

~

Pendaftaran Peserta

 

08:30-09:30 pagi

~

Kertas Utama I

“Sumbangan Brunei dalam Perkembangan Islam di Nusantara”

Oleh: Yang Berbahagia Dato Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof

Ketua Buhuth, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Negara Brunei

Moderator : YBhg. Ustaz Haji Mual bin Suaud, Ketua Penolong Mufti Negeri Sarawak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak

 

09:30-10:00 pagi

~

Jamuan Ringan

 

10:00-11:00 pagi

~

Kertas Utama II

“Tajdid dan Pengislahan Minda Umat Islam Nusantara”

Oleh: Prof. Emeritus Dato Paduka Dr. Haji Mahmud Zuhdi  Abdul Majid, Kuala Lumpur, Malaysia

Moderator : YBhg. Ustaz Haji Jamaludin bin Haji Taim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kemajuan Keluarga Islam, JAIS

 

11:00-12:30 tengah hari

~

Kertas Utama III

“The Role of the Ulama in Strenghtening the Ummah for the 21st Century”

Oleh: YBhg. Dato' Dr. Afifi al-Akiti

Felo di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom

Moderator : YBhg. Datu Haji Abang Mohamad Shibli bin Haji Abang Nailie, Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak.

 

12:30 tengah hari

~

Makan Tengah Hari & Solat Zohor

 

02:00-03:00 petang

~

Kertas Utama IV

“Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa: Geneologi Tradisi Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan”

Oleh: Prof. Dr. Mujiburrahman, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Moderator : YBhg. Ustaz Haji Wan Shaifuddin bin Haji Wan Madihi, Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan Syariah, JAIS

 

03:00-04:00 petang

~

Kertas Utama V

“Gelora Ummah dan Gelombang Dakwah - Ulama dalam Globalisasi Masa Kini”   

Oleh: Prof. Dato' Paduka Muhammad Abu Bakar, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Moderator : YBhg. Prof Madya Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce, Department of Cognitive Science, UNIMAS

 

04:00-07:15 petang

~

Jamuan & Rehat (Solat Maghrib)

 

08.00 malam

~

MAJLIS PERASMIAN OLEH YANG AMAT BERHORMAT

KETUA MENTERI SARAWAK

 

 

~

Nadwah Ditangguhkan

 

 

 

 


 

Atur Cara

NADWAH ULAMA NUSANTARA KE-VIII

Hari Ketiga: 25 Oktober 2018M/ 16 Safar 1440H (Khamis)

Dewan Kompleks Islam Sarawak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07:30-08:30 pagi

~

Pendaftaran Peserta

 

08:30-09:30 pagi

~

Kertas Utama VI

“Pengukuhan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Ancaman Pemikiran   Radikal Di Nusantara”

Oleh: Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu@Aziz Haji Jaafar

Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia

Moderator : YBhg. Ustaz Haji Ahmad Sukarno bin Haji Saini, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Dakwah, JAIS

09:30-10:30 pagi

~

Kertas Utama VII

“Ulama Sarawak: Pemikiran Dato Sri Haji Abdul Kadir Bin Hasan”

Oleh: Sahibus Samahah Datu Haji Kipli Bin Haji Yassin

Mufti Kerajaan Negeri Sarawak, Malaysia

Moderator : YBhg. Ustaz Abang Borhanuddin Bin Abang Ahmad Masuine, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Perancangan & Penyelidikan, JAIS

 

10:30-11:00 pagi

~

Jamuan Ringan

11:00 pagi

~

MAJLIS PENANGGUHAN RASMI OLEH TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK

 

 

~

Jamuan Makan Tengah Hari

 

 

~

Nadwah Selesai

 

 


 

Atur Cara Majlis Perasmian

NADWAH ULAMA NUSANTARA KE-VIII

24 Oktober 2018M/ 15 Safar 1440H (Rabu)

Dewan Kompleks Islam Sarawak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

7:15 malam

~

Ketibaan Tetamu Jemputan

 

7.45 malam

~

Ketibaan Yang Berhormat Menteri-Menteri dan Dif-Dif Kenamaan

 

8.00 malam

~

Ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg

Ketua Menteri Sarawak

 

                  

~

Bacaan Al-Quran Berangkai

Oleh: Tuan Haji Ismawi Bin Haji Duet, Tuan Haji Yasin Bin Pakir, Ustaz Safwan Bin Mahli & Ustaz Awangku Omar Asfuaddin Bin Awang Hamdan

 

 

~

Ucapan Alu-Aluan

Oleh: Yang Berbahagia Datu Haji Misnu Bin Haji Taha

Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak

 

                  

~

Ucapan

Oleh: Yang Berbahagia Prof Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali Naib Chanselor, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

~

Montaj Nadwah Ulama Nusantara VIII

                  

~

Ucaptama

Oleh: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg

Ketua Menteri Sarawak

 

 

~

Perasmian Nadwah Ulama Nusantara VIII & Pelancaran Buku Ulama Dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah

 

 

~

Penyampaian Cenderamata

 

 

~

Doa

Oleh: Sahibul Fadilah Ustaz Haji Mustapha Kamal Bin Ahmad Fauzi

Imam Besar Negeri Sarawak

 

 

~

Jamuan Makan Malam

 

 

~

Persembahan

 

 

 

 

 

~

Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak berangkat meninggalkan Majlis

 

 

 

~

Majlis Selesai

 

 

 

 

 

 


 

Atur Cara Majlis Penangguhan Rasmi

NADWAH ULAMA NUSANTARA KE-VIII

25 Oktober 2018M/ 16 Safar 1440H (Khamis)

Di Dewan Majma’ Kompleks Islam Sarawak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

10:15 pagi

~

Ketibaan Yang Berhormat Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak

10:30 pagi

~

Keberangkatan Tiba Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak

                  

~

Lagu Negaraku & Ibu Pertiwiku

                  

~

Persembahan Nasyid

                  

~

Doa

Oleh: Sahibul Fadilah Ustaz Haji Mustapha Kamal Bin Ahmad Fauzi Imam Besar Negeri Sarawak

                  

~

Ucapan Alu-Aluan

Oleh: Yang Berhormat Dr. Haji Abdul Rahman Bin Haji Junaidi

Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak

 

~

Amanat

Oleh: Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak

Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud

 


~

Pelancaran Buku ‘Dato Sri Haji Abdul Kadir Bin Hassan: Pemikiran Dan Sumbangannya Dalam Pembangunan Islam Di Sarawak’

 

~

Penyampaian Cenderamata

 

 

~

Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak berangkat meninggalkan majlis diiringi oleh Yang Berhormat Dr. Haji Abdul Rahman Bin Haji Junaidi, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak

 


~

Jamuan Makan Tengah Hari

 

~

Majlis Selesai

 

 

 

7:30 malam

~

Ketibaan Tetamu Jemputan

 

7.45 malam

~

Ketibaan Yang Berhormat Menteri-Menteri dan Dif-Dif Kenamaan

 

8.15 malam

~

Ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg

Ketua Menteri Sarawak

 

                  

~

Lagu Negaraku & Ibu Pertiwiku

 

                  

~

Bacaan Al-Quran Berangkai

Oleh: Tuan Haji Ismawi Bin Haji Duet, Tuan Haji Yasin Bin Pakir & Ustaz Safwan Bin Mahli, Ustaz Awangku Omar

 

 

~

Ucapan Alu-Aluan

Oleh: Yang Berbahagia Datu Haji Misnu Bin Haji Taha

Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak

 

                  

~

Ucapan

Oleh: Yang Berbahagia Prof Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali Naib Chanselor, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

~

Montaj NUN

                  

~

Ucaptama

Oleh: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg

Ketua Menteri Sarawak

 

 

~

Pelancaran Nadwah Ulama Nusantara VIII & Pelancaran Buku Ulama Dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah

 

 

~

Penyampaian Cenderamata

 

 

~

Doa

Oleh: Sahibul Fadilah Ustaz Haji Mustapha Kamal Bin Ahmad Fauzi

Imam Besar Negeri Sarawak

 

 

~

Jamuan Makan Malam