Jawatankuasa PengelolaJawatankuasa Pengelola

Penaung

YANG AMAT BERHORMAT DATUK PATINGGI (DR.) ABANG HAJI ABDUL RAHMAN ZOHARI BIN TUN DATUK ABANG HAJI OPENG
Ketua Menteri Sarawak


Menteri Bertanggungjawab

YANG BERHORMAT DR. HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI JUNAIDI
Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak


Penasihat 

YANG BERBAHAGIA DATU HAJI MISNU BIN HAJI TAHA
Yang Dipertua, Majlis Islam Sarawak

PROF. TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR AZLAN GHAZALI
Naib Canselor, Universiti Kebangsaan Malaysia


Pengerusi Bersama

YANG BERBAHAGIA USTAZ HAJI KHALIDI BIN HAJI IBRAHIM
Pengarah, Jabatan Agama Islam Sarawak

PROF. DR. WAN KAMAL MUJANI
Dekan, Fakulti Pengajian Islam, UKM

Fakulti Pengajian Islam, UKM

 

Timbalan Pengerusi

YANG BERBAHAGIA PUAN NORITA BINTI HAJI BAWI
Timbalan Pengarah, Jabatan Agama Islam Sarawak

DR. AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN
Pengerusi, Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara 

Fakulti Pengajian Islam, UKM

 

Setiausaha Bersama

USTAZ ABANG BORHANUDDIN BIN ABANG AHMAD MASUINE
Ketua Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Perancangan & Penyelidikan, JAIS

USTAZ HAJI HAZIMIN SHAKIR BIN SAID
Penolong Setiausaha, Majlis Islam Sarawak

 DR. FARID MAT ZAIN
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara, Fakulti Pengajian Islam, UKM


Bendahari

USTAZ HAJI AHMAD SUKARNO BIN HAJI SAINI

Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah, JAIS

 DR. MD. NOR ABDULLAH
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara, Fakulti Pengajian Islam, UKM