Tema Kertas Kerja SisipanTema Kertas Kerja Sisipan

Perkembangan Islam Di Sarawak

 1. NGOs di Sarawak
 2. Sejarah Penyebaran Islam
 3. Negeri-negeri Islam di Sarawak

Akidah

 1. Pemikiran Ulama semasa
 2. Pemikiran Tokoh Ulama Nusantara
 3. Ancaman Ajaran Sesat
 4. Ancaman Pemikiran

Perundangan

 1. Tokoh Perundangan Syariah Sarawak
 2. Tokoh Perundangan Syariah Semasa

Ekonomi

 1. Industri Halal Negara
 2. Ekonomi dan Kewangan Islam
 3. Kelestarian Sistem Wakaf
 4. Pemerkasaan Institusi Zakat

Dakwah

 1. Digitalisasi Dakwah
 2. Ulama dan Cabaran Pemikiran Islam Semasa
 3. Cabaran dan Masa Depan Saudara Kita
 4. Cabaran Islam di Era Revolusi Industri 4.0
 5. Masjid dalam Pembangunan Ummah
 6. Dakwah dan Cabaran Media Baharu

 Epistemologi

 1. Ulama dan Epistimologi Nusantara
 2. Sejarah Ketokohan Ulama Nusantara
 3. Ulama dan Kebangkitan Islam

Sains dan Teknologi

 1. Digitalisasi Ekonomi dan Pentadbiran

Jaringan Ulama Nusantara