Log masuk menggunakan paskod e-tiket
(Untuk melihat maklumat profil, kehadiran, e-penilaian dan e-sijil)

PESERTA KATEGORI A


600 Peserta 
(Penyertaan Penuh) 

Hari Pertama (23 Oktober)
Sidang Selari
Hotel Riverside Majestic (Aras 3)
Kuching, Sarawak, Malaysia  

Hari Kedua & Ketiga (24 & 25 Oktober 2018) 
Pembentangan Kertas Kerja Utama 
Dewan Kompleks Islam Sarawak 
Jalan P. Ramlee, Kuching, Sarawak, Malaysia

 

PESERTA KATEGORI B


400 Peserta 
(Penyertaan Kertas Utama Sahaja)  

Hari Kedua & Ketiga (24 & 25 Oktober 2018) 
Pembentangan Kertas Kerja Utama 
Dewan Kompleks Islam Sarawak 
Jalan P. Ramlee, Kuching, Sarawak, Malaysia

PETA LOKASI

Pengumuman

Tiada Pengumuman pada masa ini